STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63936 20014061/HSCBA-HCM 200000616/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Hóa chất tách chiết DNA,RNA virus từ tế bào

Còn hiệu lực

63937 20003384/HSCBSX-HCM 200000051/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63938 20014073/HSCBA-HCM 200000617/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG DUNG CỤ ĐO VÀ TRỘN MẪU

Còn hiệu lực

63939 000.00.17.H09-200421-0001 200000045/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt 4 lớp chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

63940 000.00.17.H09-200421-0002 200000046/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt 4 lớp tiệt trùng

Còn hiệu lực