STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63946 20015209/HSCBA-HN 200000664/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTGPHARM Chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

63947 20015251/HSCBA-HN 200000667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN DUNG DỊCH XOA AN MẮT

Còn hiệu lực

63948 20012445/HSCBMB-HN 200000116/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ B&B VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63949 20012447/HSCBMB-HN 200000117/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

63950 20012456/HSCBMB-HN 200000118/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTP-TECH

Còn hiệu lực