STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63951 20012456/HSCBMB-HN 200000118/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTP-TECH

Còn hiệu lực

63952 20012455/HSCBMB-HN 200000119/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực

63953 20015256/HSCBA-HN 200000669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

63954 20015315/HSCBA-HN 200000670/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Dung dịch súc miệng Chlorhexidine Nano bạc

Còn hiệu lực

63955 20015290/HSCBA-HN 200000672/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực