STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63956 20015219/HSCBA-HN 200000674/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ INOX

Còn hiệu lực

63957 20015218/HSCBA-HN 200000675/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

63958 20015223/HSCBA-HN 200000676/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Găng tay khám bệnh (Các cỡ)

Còn hiệu lực

63959 20015213/HSCBA-HN 200000677/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9%

Còn hiệu lực

63960 20015216/HSCBA-HN 200000678/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ TÚI ĐỰNG KHÍ THỞ

Còn hiệu lực