STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63986 20000298/CFS-BYT-TB-CT 20000028CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GĂNG KHÁM BỆNH (LATEX EXAMINATION GLOVES) [Găng kiểm tra dùng trong y tế(Medical examination gloves); găng y tế cổ tay dài(Medical gloves, long sleeve)]

Còn hiệu lực

63987 20000356/CFS-BYT-TB-CT 20000027CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASKS

Còn hiệu lực

63988 20000361/CFS-BYT-TB-CT 20000026CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế khoáng khuẩn S63 ( Antibacterial Medical Masks S63 )

Còn hiệu lực

63989 20000362/CFS-BYT-TB-CT 20000025CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DPHARM Khẩu trang y tế Medger (Medger medical mask)

Còn hiệu lực

63990 20000373/CFS-BYT-TB-CT 20000024CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TH Khẩu trang y tế ( Medical Masks )

Còn hiệu lực