STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63996 20014054/HSCBA-HCM 200000600/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

63997 20013989/HSCBA-HCM 200000601/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện

Còn hiệu lực

63998 20014053/HSCBA-HCM 200000602/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASKS

Còn hiệu lực

63999 20003381/HSCBSX-HCM 200000045/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64000 20014060/HSCBA-HCM 200000603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực