STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64051 19013202/HSCBA-HCM 190001407/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS MÁY SOI CỔ TỬ CUNG CẦM TAY VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

64052 19013225/HSCBA-HCM 190001408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Túi cho ăn trọng lực các cỡ

Còn hiệu lực

64053 19013224/HSCBA-HCM 190001409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu sửa soạn răng

Còn hiệu lực

64054 19013195/HSCBA-HCM 190001410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

64055 19013230/HSCBA-HCM 190001411/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UNICO ALLIANCE COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ máy trợ thính EasyHear và phụ kiện

Còn hiệu lực