STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64066 19009413/HSCBMB-HCM 190000231/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT

Còn hiệu lực

64067 19013237/HSCBA-HCM 190001420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Thiết bị trị liệu nha khoa tổng hợp

Còn hiệu lực

64068 19009403/HSCBMB-HCM 190000232/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB

Còn hiệu lực

64069 19013227/HSCBA-HCM 190001421/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Nước cất

Còn hiệu lực

64070 19013211/HSCBA-HCM 190001422/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Nước muối sinh lý (NaCl) 0,9%

Còn hiệu lực