STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64076 19014180/HSCBA-HN 190001664/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm

Còn hiệu lực

64077 19014186/HSCBA-HN 190001665/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dao cắt amidan

Còn hiệu lực

64078 19014189/HSCBA-HN 190001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp giữ

Còn hiệu lực

64079 19014187/HSCBA-HN 190001668/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp cắt ghim

Còn hiệu lực

64080 19014188/HSCBA-HN 190001669/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp tháo rời

Còn hiệu lực