STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64116 19013114/HSCBA-HCM 190001326/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INSTINCTUS VIETNAM Cốc nguyệt san EVE Cup

Còn hiệu lực

64117 19013137/HSCBA-HCM 190001330/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU HỒNG NGOẠI FAR INFRARED PATCH

Còn hiệu lực

64118 19000001/HSCBA-KY 190000001/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

64119 19000002/HSCBA-KY 190000002/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn sanh

Còn hiệu lực

64120 19000003/HSCBA-KY 190000003/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực