STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64151 19014292/HSCBA-HN 190001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC AN NAM NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO MỘC AN BẢO THANH

Còn hiệu lực

64152 19014287/HSCBA-HN 190001657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ XE ĐẨY, BĂNG CA

Còn hiệu lực

64153 19014288/HSCBA-HN 190001658/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ BÀN KHÁM

Còn hiệu lực

64154 19012275/HSCBMB-HN 190000349/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM REVO

Còn hiệu lực

64155 19014310/HSCBA-HN 190001659/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ REIKON KEM CHẤM MỤN

Còn hiệu lực