STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64166 19013476/HSCBA-HN 190000892/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho nẹp vít xương chi dưới

Còn hiệu lực

64167 19013481/HSCBA-HN 190000897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Kính loup phẫu thuật

Còn hiệu lực

64168 19013469/HSCBA-HN 190000901/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

64169 19013395/HSCBA-HN 190000906/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH HÀ NỘI Đèn đọc film X quang ánh sáng LED

Còn hiệu lực

64170 19013443/HSCBA-HN 190000909/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Đèn mổ treo trần 2 chóa, công nghệ Led, 120.000 LUX & 120.000 LUX và phụ kiện.

Còn hiệu lực