STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64211 19013209/HSCBA-HN 190000694/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn khám bệnh đa năng

Còn hiệu lực

64212 19013220/HSCBA-HN 190000697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Máy ly tâm và phụ kiện

Còn hiệu lực

64213 19012056/HSCBMB-HN 190000138/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC TRÍ MINH

Còn hiệu lực

64214 19012041/HSCBMB-HN 190000139/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64215 19013225/HSCBA-HN 190000698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy sắc thuốc và đóng túi tự động

Còn hiệu lực