STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64211 20015233/HSCBA-HN 200000609/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GINIC XỊT HỌNG KEO ONG GINPRO

Còn hiệu lực

64212 20015232/HSCBA-HN 200000610/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Xịt họng Abipolis

Còn hiệu lực

64213 20015234/HSCBA-HN 200000611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISOPHARCO XỊT HỌNG PROBEE ISO

Còn hiệu lực

64214 20015230/HSCBA-HN 200000612/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

64215 20015247/HSCBA-HN 200000613/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH NANO BẠC 1000ppm

Còn hiệu lực