STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64236 19012350/HSCBA-HCM 190000617/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Vật liệu làm máng tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

64237 19012351/HSCBA-HCM 190000618/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SƠN HƯƠNG Găng tay y tế có bột, nhãn hiệu SH GLOVES

Còn hiệu lực

64238 19012346/HSCBA-HCM 190000619/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Dụng Cụ Nâng Đỡ Cổ Hơi

Còn hiệu lực

64239 19009222/HSCBMB-HCM 190000062/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

64240 19009214/HSCBMB-HCM 190000061/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH JACOB'S

Còn hiệu lực