STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64241 19012319/HSCBA-HCM 190000588/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Dụng cụ dùng trong nha khoa: Kềm nha khoa

Còn hiệu lực

64242 19012316/HSCBA-HCM 190000589/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dụng cụ lấy tủy dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

64243 19011863/HSCBA-HCM 190000590/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật và hộp dụng cụ

Còn hiệu lực

64244 19012322/HSCBA-HCM 190000591/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ dụng cụ khám mắt tai mũi họng

Còn hiệu lực

64245 19012323/HSCBA-HCM 190000592/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ gương soi, tay cầm

Còn hiệu lực