STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64256 19012333/HSCBA-HCM 190000602/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói chăm sóc hậu sản cho bé, vô trùng

Còn hiệu lực

64257 19012331/HSCBA-HCM 190000603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm, Vô trùng

Còn hiệu lực

64258 19012336/HSCBA-HCM 190000604/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói Tắm trước mổ, Vô Trùng

Còn hiệu lực

64259 19012334/HSCBA-HCM 190000605/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ đồ trẻ sơ sinh, vô trùng

Còn hiệu lực

64260 19012332/HSCBA-HCM 190000606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG HỆ THỐNG GHẾ MÁY ĐIỀU TRỊ NHA KHOA ĐỒNG BỘ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực