STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64266 19012023/HSCBMB-HN 190000121/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI MINH

Còn hiệu lực

64267 19012022/HSCBMB-HN 190000122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÁT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64268 19013184/HSCBA-HN 190000666/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

64269 19013200/HSCBA-HN 190000667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Dụng Cụ Nâng Đỡ Cổ Hơi

Còn hiệu lực

64270 19013181/HSCBA-HN 190000668/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Articulating Paper 120mm Blue (Giấy kiểm tra dấu cắn răng)

Còn hiệu lực