STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64271 19012024/HSCBMB-HN 190000123/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

64272 18011774/HSCBMB-HN 190000124/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED

Còn hiệu lực

64273 18006365/HSCBSX-HN 190000017/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED iCard ABO Rh Confirmation

Còn hiệu lực

64274 19012026/HSCBMB-HN 190000125/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ NMC

Còn hiệu lực

64275 19013188/HSCBA-HN 190000669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM NATRI CLORID 0.9%

Còn hiệu lực