STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64281 19012028/HSCBMB-HN 190000128/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y DƯỢC MEDICTECH

Còn hiệu lực

64282 19012027/HSCBMB-HN 190000129/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRÚC MINH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64283 19012021/HSCBMB-HN 190000130/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN

Còn hiệu lực

64284 19012008/HSCBMB-HN 190000131/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Còn hiệu lực

64285 19013201/HSCBA-HN 190000679/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Gói muối rửa mũi và chai nhựa đi kèm

Còn hiệu lực