STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64291 18011585/HSCBA-HN 180001867/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

64292 18011627/HSCBA-HN 180001868/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau

Còn hiệu lực

64293 18011628/HSCBA-HN 180001869/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn

Còn hiệu lực

64294 18011629/HSCBA-HN 180001870/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ thẳng bụng và cơ lưng thấp

Còn hiệu lực

64295 18011788/HSCBMB-HN 180000270/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH

Còn hiệu lực