STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64301 19013203/HSCBA-HCM 190001396/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

64302 19013205/HSCBA-HCM 190001397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TM MINH VY Hóa chất điện giải và nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

64303 19003318/HSCBSX-HCM 190000041/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT THẮNG khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64304 19009405/HSCBMB-HCM 190000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ

Còn hiệu lực

64305 19013219/HSCBA-HCM 190001398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Dụng cụ lấy dấu đổ mẫu dùng trong implant; dụng cụ dùng trong implant

Còn hiệu lực