STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64316 18011529/HSCBA-HN 180001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM Eglidons suppositories

Còn hiệu lực

64317 18011524/HSCBA-HN 180001725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM Miếng dán mụn Acne and spot Patches Treat&ease

Còn hiệu lực

64318 18011552/HSCBA-HN 180001726/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Cán dao mổ

Còn hiệu lực

64319 18011553/HSCBA-HN 180001727/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Đục xương

Còn hiệu lực

64320 18011554/HSCBA-HN 180001728/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ gặm cột sống

Còn hiệu lực