STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64316 20012452/HSCBMB-HN 200000108/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM MTV KHOA HỌC TRƯỜNG SƠN

Còn hiệu lực

64317 20012453/HSCBMB-HN 200000110/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

64318 20012414/HSCBMB-HN 200000109/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ GIA HƯNG

Còn hiệu lực

64319 20009542/HSCBMB-HCM 200000094/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ GOLD VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64320 20009500/HSCBMB-HCM 200000093/PCBMB-HCM

NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG (CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755)

Còn hiệu lực