STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64326 18000010/HSCBSX-NĐ 180000004/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Nước muối sinh lý Natriclorid 0.9%

Còn hiệu lực

64327 18010788/HSCBA-HCM 180001793/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ mảnh xương lớn

Còn hiệu lực

64328 18010789/HSCBA-HCM 180001794/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Hộp dụng cụ đinh nội tủy xương cánh tay

Còn hiệu lực

64329 18010790/HSCBA-HCM 180001795/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít nén ép rỗng nòng không mũ vít

Còn hiệu lực

64330 18010792/HSCBA-HCM 180001796/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít rỗng nòng HB7.3

Còn hiệu lực