STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64341 20015092/HSCBA-HN 200000550/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Thước đo độ sâu lỗ khoan

Còn hiệu lực

64342 20015164/HSCBA-HN 200000551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy Ly Tâm

Còn hiệu lực

64343 20015162/HSCBA-HN 200000552/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THƯ AN XỊT MŨI MUỐI BIỂN BẠC HÀ NGƯỜI LỚN

Còn hiệu lực

64344 20015160/HSCBA-HN 200000553/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THƯ AN XỊT MŨI MUỐI BIỂN KHUYNH DIỆP TRẺ EM

Còn hiệu lực

64345 20015165/HSCBA-HN 200000554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Hộp/khay đựng ống dẫn sáng

Còn hiệu lực