STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64356 20015231/HSCBA-HN 200000571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Máy đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

64357 20003358/HSCBSX-HCM 200000024/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VOLGA VN Khẩu trang Y tế kháng khuẩn VOLGA

Còn hiệu lực

64358 20000539/HSCBMB-NA 200000003/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AT

Còn hiệu lực

64359 20000538/HSCBMB-NA 200000002/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

64360 20000004/HSCBSX-NA 200000002/PCBSX-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HCD KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực