STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64371 18001256/HSCBA-BD 180000063/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE Bao bọc đầu thiết bị

Còn hiệu lực

64372 18001255/HSCBA-BD 180000064/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE túi thở

Còn hiệu lực

64373 18001257/HSCBA-BD 180000065/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE ống thở

Còn hiệu lực

64374 18001258/HSCBA-BD 180000066/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE máy test thở

Còn hiệu lực

64375 18000819/HSCBMB-BD 180000005/PCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA THANH THẢO

Còn hiệu lực