STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64376 18001259/HSCBA-BD 180000067/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE máy test hơi thở loai kibion dynamic pro

Còn hiệu lực

64377 18010691/HSCBA-HCM 180001700/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Hóa chất chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64378 18010709/HSCBA-HCM 180001701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ dây thở

Còn hiệu lực

64379 18010715/HSCBA-HCM 180001702/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

64380 18010718/HSCBA-HCM 180001703/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Test thử mù màu Ishihara

Còn hiệu lực