STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64381 18010719/HSCBA-HCM 180001704/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Dụng cụ khoan giác mạc

Còn hiệu lực

64382 18000008/HSCBMB-HT 180000004/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HÒA PHÁT

Còn hiệu lực

64383 18000021/HSCBA-HNa 180000007/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bảng đo thị lực

Còn hiệu lực

64384 18000022/HSCBA-HNa 180000008/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe lăn tay

Còn hiệu lực

64385 18000023/HSCBA-HNa 180000009/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Ghê ngồi chờ bệnh nhân

Còn hiệu lực