STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64391 20015172/HSCBA-HN 200000533/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64392 20012437/HSCBMB-HN 200000099/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÂN HÀ THANH

Còn hiệu lực

64393 20015214/HSCBA-HN 200000536/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI Nước súc miệng IC FRESH

Còn hiệu lực

64394 20015215/HSCBA-HN 200000538/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG MINH KHANG Nước súc miệng PM KIN

Còn hiệu lực

64395 20000149/HSCBA-HD 200000042/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ KATAVI BQ MASK

Còn hiệu lực