STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64396 18000049/HSCBA-NA 180000014/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ túi

Còn hiệu lực

64397 18000514/HSCBMB-NA 180000005/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - CHI NHÁNH NGHỆ AN

Còn hiệu lực

64398 18011765/HSCBMB-HN 180000238/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI LINH

Còn hiệu lực

64399 18011426/HSCBA-HN 180001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHÂU DƯƠNG Xe lăn cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

64400 18011428/HSCBA-HN 180001653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Giá để dụng cụ

Còn hiệu lực