STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64416 20013820/HSCBA-HCM 200000505/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Đồ bảo hộ nha khoa

Còn hiệu lực

64417 20009531/HSCBMB-HCM 200000085/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64418 20009529/HSCBMB-HCM 200000084/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIẾN MINH

Còn hiệu lực

64419 20009526/HSCBMB-HCM 200000083/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN - VIÊNG CHĂN

Còn hiệu lực

64420 20009516/HSCBMB-HCM 200000082/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAGOPHAR

Còn hiệu lực