STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64441 20012454/HSCBMB-HN 200000121/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ AN BÌNH GREEN

Còn hiệu lực

64442 20015376/HSCBA-HN 200000681/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Khẩu trang Y tế Cao cấp THE WORLD

Còn hiệu lực

64443 20000315/HSCBMB-ĐN 200000002/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC

Còn hiệu lực

64444 20000549/HSCBA-ĐN 200000015/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Bộ phòng dịch

Còn hiệu lực

64445 20000157/HSCBA-HD 200000048/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Royal baby

Còn hiệu lực