STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64446 19014178/HSCBA-HN 190001564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Bình chứa dung dịch hút huyết khối (Penumbra ENGINE Canister)

Còn hiệu lực

64447 19014173/HSCBA-HN 190001565/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn đẻ đa năng (bàn khám sản phụ khoa)

Còn hiệu lực

64448 19012232/HSCBMB-HN 190000330/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÚY ANH

Còn hiệu lực

64449 19012256/HSCBMB-HN 190000331/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC THỦ ĐÔ

Còn hiệu lực

64450 19014182/HSCBA-HN 190001566/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN Dung dịch xịt Danny

Còn hiệu lực