STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64476 17008675/HSCBA-HCM 170002812/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK qPCR – EBquant kit

Còn hiệu lực

64477 17008677/HSCBA-HCM 170002813/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – DG kit

Còn hiệu lực

64478 17008678/HSCBA-HCM 170002814/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – JBE kit

Còn hiệu lực

64479 17008679/HSCBA-HCM 170002815/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – MS kit

Còn hiệu lực

64480 17008680/HSCBA-HCM 170002816/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – TCM kit

Còn hiệu lực