STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64476 20012424/HSCBMB-HN 200000084/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VND VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64477 20012417/HSCBMB-HN 200000085/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG

Còn hiệu lực

64478 20012412/HSCBMB-HN 200000086/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAMED

Còn hiệu lực

64479 20015042/HSCBA-HN 200000501/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Bộ trộn xi măng

Còn hiệu lực

64480 20015106/HSCBA-HN 200000502/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực