STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64486 17008710/HSCBA-HCM 170002823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Cốc trộn

Còn hiệu lực

64487 17008716/HSCBA-HCM 170002824/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Đầu típ

Còn hiệu lực

64488 17008692/HSCBA-HCM 170002825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Miếng lau tháo đế dán hậu môn nhân tạo ConvaCare Adhesive Remover Wipes

Còn hiệu lực

64489 17008693/HSCBA-HCM 170002826/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đai đeo túi hậu môn nhân tạo ConvaTec Ostomy Appliance Belt

Còn hiệu lực

64490 17008707/HSCBA-HCM 170002827/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Lọ Bảo Quản Tế Bào Novaprep

Còn hiệu lực