STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64491 17008693/HSCBA-HCM 170002826/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đai đeo túi hậu môn nhân tạo ConvaTec Ostomy Appliance Belt

Còn hiệu lực

64492 17008707/HSCBA-HCM 170002827/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Lọ Bảo Quản Tế Bào Novaprep

Còn hiệu lực

64493 17008708/HSCBA-HCM 170002828/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Dung Dịch Cố Định Tế Bào Novaprep

Còn hiệu lực

64494 17008700/HSCBA-HCM 170002829/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ bơm tinh trùng vào tử cung

Còn hiệu lực

64495 17008709/HSCBA-HCM 170002831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực