STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64501 20012431/HSCBMB-HN 200000090/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

64502 20012422/HSCBMB-HN 200000091/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN CAO

Còn hiệu lực

64503 20012429/HSCBMB-HN 200000092/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HAPHACO

Còn hiệu lực

64504 20012430/HSCBMB-HN 200000093/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH

Còn hiệu lực

64505 20012427/HSCBMB-HN 200000094/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BEEKING

Còn hiệu lực