STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64511 17008752/HSCBA-HCM 170002854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động cobas t 711

Còn hiệu lực

64512 17008740/HSCBA-HCM 170002855/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG BÀN MỔ VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

64513 17008741/HSCBA-HCM 170002856/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

64514 17008713/HSCBA-HCM 170002858/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Kẹp túi hậu môn nhân tạo ConvaTec Straight Tail Closure

Còn hiệu lực

64515 17008714/HSCBA-HCM 170002859/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) SurFit Natura Drainable Pouch Opaque Standard

Còn hiệu lực