STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64526 19014186/HSCBA-HN 190001665/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dao cắt amidan

Còn hiệu lực

64527 19014189/HSCBA-HN 190001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp giữ

Còn hiệu lực

64528 19014187/HSCBA-HN 190001668/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp cắt ghim

Còn hiệu lực

64529 19014188/HSCBA-HN 190001669/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp tháo rời

Còn hiệu lực

64530 19012277/HSCBMB-HN 190000350/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Còn hiệu lực