STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64531 18011396/HSCBA-HN 180001595/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG DUY THỊNH Đèn khe khám mắt kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

64532 17008651/HSCBA-HN 180001587/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Hệ thống xét nghiệm ELISA tự động 2 plate

Còn hiệu lực

64533 18011395/HSCBA-HN 180001596/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO Kính hiển vi có camera

Còn hiệu lực

64534 18011382/HSCBA-HN 180001597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bộ đặt nội khí quản có video

Còn hiệu lực

64535 18011399/HSCBA-HN 180001598/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực