STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64531 20000218/HSCBSX-HNa 200000008/PCBSX-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

64532 20000211/HSCBA-BN 200000021/PCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC MELATEA+

Còn hiệu lực

64533 20000141/HSCBA-HD 200000035/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dung dịch Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

64534 20000142/HSCBA-HD 200000036/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dr.Herbal Gel vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

64535 20000143/HSCBA-HD 200000037/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio Nước súc miệng

Còn hiệu lực