STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64541 18009056/HSCBA-HCM 180000204/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy thấm máu gót chân

Còn hiệu lực

64542 18009105/HSCBA-HCM 180000205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

64543 18009097/HSCBA-HCM 180000206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Dụng cụ phẩu thuật dùng trong chỉnh hình

Còn hiệu lực

64544 18009115/HSCBA-HCM 180000207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Bộ chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

64545 18009095/HSCBA-HCM 180000208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Đèn khám Tai Mũi Họng

Còn hiệu lực