STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64546 20013828/HSCBA-HCM 200000450/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

64547 20013829/HSCBA-HCM 200000451/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

64548 20013830/HSCBA-HCM 200000452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

64549 20013831/HSCBA-HCM 200000453/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

64550 20013832/HSCBA-HCM 200000454/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực