STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64571 18009064/HSCBA-HCM 180000239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN HỢP Gel siêu âm ExEm® Foam Kit

Còn hiệu lực

64572 18008844/HSCBMB-HCM 180000028/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA GIA ANH

Còn hiệu lực

64573 17008827/HSCBMB-HCM 180000027/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH TẠI TP.HCM - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI IEC

Còn hiệu lực

64574 18008857/HSCBMB-HCM 180000026/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

64575 18008856/HSCBMB-HCM 180000025/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA THÁI ANH

Còn hiệu lực