STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64591 17008684/HSCBA-HCM 170002799/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

64592 17008690/HSCBA-HCM 170002800/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG MÁY BÓ THUỐC DITRIDA

Còn hiệu lực

64593 17008347/HSCBA-HCM 170002802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM Xe lăn dành cho người tàn tật

Còn hiệu lực

64594 17008701/HSCBA-HCM 170002805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SDI VINA Phụ kiện hỗ trợ lắp implant

Còn hiệu lực

64595 17008774/HSCBMB-HCM 170000580/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN HOÀNG

Còn hiệu lực