STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64601 17011434/HSCBMB-HN 170001195/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG

Còn hiệu lực

64602 17000211/HSCBA-TH 170000008/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

64603 17000210/HSCBA-TH 170000007/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

64604 17000209/HSCBA-TH 170000006/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

64605 17000208/HSCBA-TH 170000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Phụ kiện hệ thống máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực