STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64611 18009089/HSCBA-HCM 180000189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kim bơm tiêm phẫu thuật

Còn hiệu lực

64612 18000717/HSCBSX-BD 180000001/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

64613 18009038/HSCBA-HCM 180000139/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ banh y tế

Còn hiệu lực

64614 18009021/HSCBA-HCM 180000140/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Cáp quang và que sáng

Còn hiệu lực

64615 18009037/HSCBA-HCM 180000141/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ thìa nạo y tế

Còn hiệu lực