STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64616 17009466/HSCBA-HN 170002717/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ Đệm chống lở loét iMediCare

Còn hiệu lực

64617 17000208/HSCBMB-HD 170000006/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ CHÂU

Còn hiệu lực

64618 17000801/HSCBSX-TTH 170000003/PCBSX-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch vệ sinh mũi họng răng miệng PRONANO 70 ml

Còn hiệu lực

64619 17007278/HSCBA-HN 170002715/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ thước đo độ sâu

Còn hiệu lực

64620 17007271/HSCBA-HN 170002716/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dò lỗ đinh rỗng nòng

Còn hiệu lực