STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64646 17008308/HSCBA-HCM 170002744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Màng chắn tia X

Còn hiệu lực

64647 17008307/HSCBA-HCM 170002745/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Áo chắn tia X

Còn hiệu lực

64648 17008324/HSCBA-HCM 170002746/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Găng tay chắn tia X

Còn hiệu lực

64649 17008635/HSCBA-HCM 170002747/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

64650 17008634/HSCBA-HCM 170002748/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất và vật tư tiêu hao sử dụng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực