STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64656 18000215/HSCBA-ĐL 180000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DUNG DỊCH VỆ SINH TAI

Còn hiệu lực

64657 18009796/HSCBA-HN 180000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

64658 17011488/HSCBMB-HN 180000013/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Còn hiệu lực

64659 18009795/HSCBA-HN 180000148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Tấm cảm biến

Còn hiệu lực

64660 18009792/HSCBA-HN 180000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Hòm lạnh chuyên dụng bảo quản Vắc xin

Còn hiệu lực