STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64676 18010662/HSCBA-HCM 180001666/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ LỘC AN Đồ nội thất sử dụng trong ngành y

Còn hiệu lực

64677 18011400/HSCBA-HN 180001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Tấm nhận ảnh bản phẳng

Còn hiệu lực

64678 18011163/HSCBA-HN 180001606/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK Ống chứa mẫu xét nghiệm

Còn hiệu lực

64679 18011407/HSCBA-HN 180001607/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Hóa chất sử dụng cho Hệ thống tách chiết DNA tự động

Còn hiệu lực

64680 18011325/HSCBA-HN 180001608/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Máy phân tích và sàng lọc nhóm máu tự động

Còn hiệu lực